GHNU-56 Female Combatant Scarlet Panther ~ Scattering Of Female Thief Group ~

GHNU-56 Female Combatant Scarlet Panther ~ Scattering Of Female Thief Group ~
Maker: Giga
Label: Giga
Genre(s): Female WarriorActionSpecial Effects
Cast: Hashino Airyuu, Masshiro Wakana, Hoshinaka Kokomi, Otobara Ai, Sakamoto Honoka, Takatsuki Mika, Shinkawa Yuzu, Mochida Sasapirika, Shion Mako, Tamiya Monaka, Kashii Yuuka